ویزای تایوان
خدمات VFS در هروی سنتر
باربری تهران
در برقی اتوماتیک و کرکره
نمایندگی تفال در تهران
خرید اتو بخار تفال
زودپز تفال
خرید توتون توتون
تشک طبی
نقره و خصوصيات و كاربردهاي آن خريد اينترنتي نقره
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :نوزده
تاريخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت: ۱۲:۳۳:۲۴

ست نقره
نقره، يكي از عناصر شيميايي، با نشانه Ag ،داراي عدد اتمي 47 ، وزن اتمي 107 .8682 و در مجموعه يك فرعي (IB) جدول تناوبي قرار گرفته هست . 
نقره و مشخصات و كاربردهاي آن نقره فلزي سفيد مايل به خاكستري و براق مي باشد و از حيث شيميايي يك عدد از فلزات سنگين وزن و از جمله فلزات نجيبو از لحاظ تجارتي عنصري باارزش تلقي ميشود . نيم ست
نقره يكي از عناصري است كه از قبل هاي بدور و دورانهاي باستان بعنوان يك فلز شناخته شده و موضوع به كار گيري واقع ميشده و از آن دركتابهاي فراعنه مصري ، كه عمر اين كتابها به حدود 3600 سال قبلي از به دنيا آمدن مسيح بالغ مي‌گردد، بعنوان فلزي كه از نظر بها داراي {5}{2}frac قيمت طلا جواهرات است، خاطره گرديده است . از نقره ، 25 ايزوتوپ راديواكتيو شناخته گرديده اندكه دارنده اجرام اتمي 102 الي 117 مي‌باشند . نقره معمولي از دو ايزوتوپ با جرمهاي107 و 109 تشكيل شده هست . 
– منابع طبيعي نقره قسمتي از موادسازنده نسبتا كمياب بوده و از نظر فراواني در قشر جامد زمين، در رتبه شصت و سو‌مين عنصر قرار داراست . اين عنصر تشكيل دهنده حدود 6-10 ×1% ازپوسته زمين مي باشد . برخي زمان ها نقره بصورت عنصر آزاد يافت مي‌گردد (نقره خالص) و گاهينيز به صورت آلياژ با ساير فلزات مراعات ميشود . در هر رخ مي بايست دقت داشت كه در بيشتر نقاط، نقره بصورت مواد معدني دربردارنده تركيبات نقره ملاحظه ميشود . مهم ترين كانيهاي نقره عبارتند از: آرجنتيت (Ag2S,argentite) و سرارجيريت (AgCl ,hornsilver,Ceragyrite) . 
از سوي ديگر يكسري از كانيهايي كه در آنان نقره با سولفيدهاي سايرفلزات مخلوط شده مي‌باشد هم وجود دارااست كه عبارتند از: استفانيت (stephanite) بفرمول(5Ag2S .Sb2S5) ، پلي بازيت (polybasite) بفرمول (Cu_2S, Ag_2S) .(Sb_2S_3, As_2S_3)،پروستيت(proustite) بفرمول (3Ag_2S .As_2S_3)و پيرآرجيريت (pyrargyrite) بفرمول (3Ag_2S .Sb_2S_3) . 
حدود سه چهارم نقره توليدي ، در حقيقت فراورده جانبي حاصل از استخراج بقيه فلزات مي‌باشد . علاوه بر اين ، ميزان مهمي از نقره نيز از شيوه بازيافت سكه‌هاياز رده بيرون شده كه بايد با يه خرده نقره ممزوج شونده و يا از مقدار نقره آن ها كمشود، عده آوري مي‌گردد . همچنين بازيافت نقره از قراضه هاي صنعتي كه درضمن مشتمل بر باقيمانده هاي عكاسي است، با اهميت تلقي ميگردد . 
– مشخصات فلز نقره نقره خالص فلزي براق و نسبتا نرم مي‌باشد كه تا ميزان اي طاقت فرسا تر از طلا و جواهرات هست . زمانيكه اين فلز پرداخت شود، داراي درخشندگي مي گردد و قادر است 95% از نوروروشنايي تابيده به خويش را رفلكس نمايد . اين عنصر در بين همگي فلزات ، مقام شايسته ترين رسانادر مسئله گرما و الكتريسيته را دارا است و در مسئله قدرت چكش خواري و مفتول شوندگي داراي رتبه دوم پس از طلا و جواهرات مي‌باشد . چگالي نقره 10 .5 برابر آب است، بصورتيكه يك مترمكعب از آن داراي وزن 10500 كيلوگرم ميباشد . نقره در 961 درجه سانتيگراد ذوب شدهو در حدود 2200 مرتبه سانتيگراد مي‌جوشد . 
طلا و جواهرات و نقره نظير محلولهاي حقيقي وواقعي مي‌توانند در هر نسبتي با يكديگر تركيب گرديده و آلياژ تشكيل دهند . كيفيت نقره و يا به عبارت خوب تر عيار آن بر حسب تعدادقسمت نقره خالص در 1000 قسمت ادغام فلزات بيان مي‌شود و بطور معمول نقره تجاري دارنده عيار 999 مي‌باشد . 
– خاصيت شيميايي نقره اگر‌چه نقره از نظر شيميايي در بين فلزات نجيب فلزي دوچندان برخورد پذيرتلقي مي‌گردد، ليكن بايستي توجه داشت كه در مقايسه با بقيه عنصرها از مرتبه عكس العمل پذيري قابل ملاحظه‌اي برخوردار نيست . اين عنصر به آساني اكسيده شدن آهن اكسيدنمي‌شود، لكن با گوگرد و هيدروژن سولفيد برخورد داشته و تشكيل به عبارتي تيرگي آشنا رامي‌دهد كه در نقره‌هايتان مراعات مي‌كنيد . 
براي رفع اين نقيصه مي‌توان آبكاري نقره را با كمك روديم به انجامرسانيده و از وقوع تيرگي موضوع نظر پيشگيري نمود همچنين با به كار گيري از كرم (Cream) يا اين كه پوليش نقره مي‌توان لايه تيره زياد ظرافت را كه نقره در تركيب با گوگرد به وجود آورده است را زدوده و آن رامجددا درخشان نمود . از طرف ديگر اين تيرگي را مي‌توان از حيث شيميايي بوسيله حرارتدادن ظرف زمينه لحاظ در محلوا رقيقي از كلريد سديم و كربنات هيدروژن سديم يا اين كه قراردادن نصيب تيره در تماس با فلزي فعالتر نظير آلومينيوم كه مي‌تواند با گوگردتركيب شود و مجددا فلز را به وضعيت نخستين برگرداند، از ميان برد . 
نقره نمي‌تواند با اسيدهاي غير اكسيدكننده نظير اسيدهاي كلريدريك وسولفوريك يا بازهاي قدرتمند نظير هيدروكسيد سديم واكنش نمايد، لكن اسيدهاي اكسندهمانند اسيد نيتريك يا اين كه اسيد سولفوريك غليظ آن را در خويش حل كرده و يون يك مثبت نقره(+Ag) را تشكيل ميدهند . اين يون كه در همگي تركيبات معمولي و محلول نقره وجود دارد، تقريبا بصورت بي آلايش اي با به كار گيري از كارداران احيا كننده آلي نظير آنچه در آئينه هاي نقره اي ملاحظه مي‌شود، به فلزآزاد احيا ميگردد . براي آبكاري نقره واجب هست يونهاي كمپلكس نقره احيا شود . يون(+Ag)بي‌رنگ است، لكن يك سري ازتركيبات نقره بدليل نفوذ بقيه اجزاي تشكيل دهنده ساختماني رنگينند . بايد اعتنا داشت كه اكسيژن درحد حيرت انگيزي در نقطه ذوب نقره به مقدار 20 نصيب حجمي از اكسيژن در يك نصيب حجمي نقره حل مي گردد . پس از سرد كردن مايع زمينه حيث هم اكسيژن به ميزان75% نصيب (از حيث حجمي) در نقره باقي ميماند . 
– تجزيه و شناسايي نقره محلولهاي حاوي يون نقره را مي‌توان به آساني تشكيل رسوب كلريد نقرهبوسيله افزايش اسيد كلريدريك ، شناسايي كرد . اين رسوب را مي‌توان از رسوبهاي سرب وجيوه يك ظرفيتي ، به وسيله قدرت حل شدن آن درهنگام اضافه كردن هيدروكسيد آمونيوم مازاد وايجاد رسوب مجدد با افزودن اسيد نيتريك متمايز نمود . مضافا تجزيه وزني بوسيلهكلريد نقره يا اين كه برميد نقره كه به آساني قابل رسوب دادن ، خشك كردن و توزين مي‌باشند، ميسر مي باشد . همينطور مي‌توان يون نقره را بوسيله فعاليت الكتروليز به نقره فلزي احياو به‌اين راه و روش توزين نمود . از محلول تيوسيانات پتاسيم استاندارد شده نيز مي‌توان برايتجزيه حجمي نقره به كار گيري كرد . 
– تركيبات نقره نقره در تركيباتش اكثرا بصورت يك ظرفيتي مي‌باشد . لكن اكسيد ، فلوئوريد وسولفيد دو ظرفيتي نقره نيز مراعات شده هست . چندين از تركيبات كليدي نقره عبارتند از: – نيترات نقره(AgNO_3): تركيبي بي‌رنگ ، دوچندان محلول ، اصولا سمي و به آساني به نقره فلزياحيا مي‌شود و از آن در تهيه تركيبات نقره ، آئينه هاي نقره ، جوهرها به كار گيري مي‌گردد . 
– هيدروكسيد دي آمين نقره Ag(NH_3)_2]OH]: تركيبكوئورديناسيوني محلول در آب كه به وسيله افزودن هيدروكسيد آمونيوم به محلولهاياملاح نقره ، تشكيل مي گردد . اين تركيب در اثر ماندن تشكيل مخلوط زياد منفجره نقره فولمينات شده را مي‌دهد . 
– سيانيد نقره(AgCN): مسئله مصرف توسط سيانيد سديم يا اين كه پتاسيم مازاد در آبكاري براي تشكيل يون هاي كمپلكس-Ag(CN)_2و –Ag(CN)_3كه به فلز نقره احيا ميشوند . 
– كلريد نقره(AgCl): تركيب سپيد نامحلول كه در هيدروكسيد آمونيوم حل گرديده تشكيل يونهايكمپلكس +Ag(NH_3)_2 ميدهد . در عكاسي و هم بعنوان صريح كننده يونيزاسيون براي اشعه هاي كيهاني، كاربرد دارد . 
– برميد نقره (AgBr): ادغام نامحلول رنگ زرد واضح كه نسبت به AgCl نامحلولتر مي‌باشد و بيشتر در عكاسي به مصرف ميرسد . 
– يديد نقره(AgI): تركيب نامحلول زرد رنگ رنگ و نامحلول تر از AgBr مي‌باشد و براي تصحيح موقعيت ابرها به مراد بارندگي(Cloud Seading) و در عكاسي كاربرد داراست . 
– سولفيد نقره(Ag_2S): نامحلولترين نمك نقره ، سياه رنگ و بخشي از با اهميت تشكيل دهنده تيرگي ظروف نقره مي باشد . 
– كمپلكس هاي نقره نقره يك ظرفيتي تعداد زيادي از تركيبات استوار كوئورديناسيوني تشكيلمي‌دهد . اين تركيبات اكثر وقت ها دو كوئوردينانسي بوده، دارنده دو مجموعه يوني يا مولكوليپيوسته به يك يون مركزي +Ag مثل Ag(CN)_2 مي باشند . كمپلكسهاي كوئورديناسي مثل -AgCl_3]2] نيز شناخته شده‌اند و شايد كمپلكسهاي چهاركوئورديناسي مانند-AgCl_4]3] در محلولها رخ مي دهد . نقره دو ظرفيتي ميتواند در برابر تجزيه ،بوسيله تشكيل يون +Ag2 با به كارگيري از تركيبات آلي مثل ارتو_ فنانترولين ، پيريدين و alpha’ ،alpha_ دي پيريديل استوار شود . 
يون نقره سه ظرفيتي (+Ag3) هم با به كارگيري از كمپلكس شدن به وسيله اتيلن دي بي گوايند استوار مي شود .از طرف ديگر تمامي فلزات ضرب سكه ، يعني مس ، نقره و طلا جواهرات به آساني با مواديكهاتمهاي نيتروژن ، گوگرد يا هالوژن براي اتصال با آن‌ها تدارك مي‌كنند، كمپلكس مي‌شوند(در مقايسه با مواديكه تدارك اكسيژن مي‌نمايند) . بعنوان مثال كمپلكسهاي نقره با يون هيدروكسيد (در مقايسه با كمپلكسهاي هيدروكسيدروي كه كوئوردينانس‌شونده نيكي بااكسيژن هستند) خيلي استوار نيستند، به اين ترتيب اكسيد نقره در محلولهاي توانمند هيدروكسيدسديم تنها به مقدار كمي حل مي شود، در حاليكه هيدروكسيد روي با توجه بهكوئورديناسيون شدنش با هيدروكسيد ، در آن حل مي‌گردد . 
– كاربردهاي نقره نقره در اكثر اوقات مصارفش با يك يا يكسري فلز ، آلياژ شده و بدان چهره مصرف مي گردد . مهمترين مصرف اين فلز در ضرب سكه ميباشد نقره همينطور داراي مصارف معروفي در قضيه جواهر سازي و ظروف نقره و نيز آب نقره مي باشد . 
به استدلال ناپايداري در پيش‌روي اسيدهايي غير اكسنده به رخ بوته و ياساير وسايل شيميايي مصرف ميشود و گهگاه ابزار آلات جراحي ، لحيم نقره و باطريهاي انباره‌اي مقاوم در برابر خوردگي را از نقره تهيه مي كنند . 
در آينه سازي به اندازه مضاعف نقر ه مصرف مي‌شود وهمچنين مقدار زيادينقره براي تهيه و تنظيم نقره هاليدها در عكاسي مصرف مي گردد . 
رسانايي عالي نقره موجب كاربرد هرچه بخش اعظم آن در الكتروتكنيك شده هست .از آلياژهايي كه در آن‌ها نقره بعنوان جزئي از كل مصرف مي‌شود، مي‌توان ملغمه‌هاي دندانپزشكي و پيستونهاي موتور بلبرينگ را نام موفقيت . 
همچنين نقره دارنده خواص قارچ‌كشي ميباشد و در مواقعي از آن در فرايند هاي تندرست سازي (Sterilization) آب استعمال ميشود . 

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]