خرید بک لینک
آموزشگاه کافی شاپ
آموزشگاه شیرینی پزی
آموزشگاه آشپزی در تهران
تور دبی
ویزای تایوان
خرید توتون توتون
خاصيت شيميايي نقره خريد اينترنتي نقره
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :نوزده
تاريخ: ۵ آذر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۰:۳۱:۲۸

- خاصيت شيميايي نقره خريد اينترنتي نقره  اگرچه نقره از حيث شيميايي ميان فلزات با حجب و حيا فلزي فراوان برخورد پذيرتلقي ميگردد , ليكن مي بايست اعتنا داشت كه در مقايسه با بقيه موادسازنده از جايگاه برخورد پذيري قابل ملاحظه‌اي برخوردار نيست . اين عنصر به سادگي اكسيده شدن آهن اكسيدنمي‌شود , ليكن با گوگرد و هيدروژن سولفيد برخورد داشته و تشكيل به عبارتي تيرگي آشنا رامي‌دهد كه در نقره‌هايتان مراعات ميكنيد . براي رفع اين نقيصه مي‌توان آبكاري نقره را با امداد روديم به انجامرسانيده و از وقوع تيرگي متبوع پيشگيري نمود همينطور با استفاده از كرم ( Cream ) يا اين كه پوليش نقره مي‌توان لايه تيره مضاعف ظرافت را كه نقره در ادغام با گوگرد به‌وجود آورده است را زدوده و آن رامجددا درخشان نمود . از سوي ديگر اين تيرگي را مي‌توان از حيث شيميايي توسط حرارتدادن ظرف متبوع در محلوا رقيقي از كلريد سديم و كربنات هيدروژن سديم يا اين كه قراردادن نصيب تيره در تماس با فلزي فعالتر نظير آلومينيوم كه مي تواند با گوگردتركيب شود و مجددا فلز را به وضعيت اول برگرداند , از بين موفقيت . نقره نمي‌تواند با اسيدهاي غير اكسيدكننده نظير اسيدهاي كلريدريك وسولفوريك يا اين كه بازهاي قادر نظير هيدروكسيد سديم عكس العمل كند , ليكن اسيدهاي اكسندهمانند اسيد نيتريك يا اين كه اسيد سولفوريك غليظ آن را در خويش حل كرده و يون يك مثبت نقره ( +Ag ) را تشكيل مي دهند . اين يون كه در تمامي تركيبات معمولي و محلول نقره موجود است , نسبتاً بصورت بي آلايش اي با استفاده از عوامل احيا كننده آلي مثل آنچه در آئينه هاي نقره اي مراعات مي گردد , به فلزآزاد احيا مي گردد . براي آبكاري نقره حتمي است يونهاي كمپلكس نقره احيا شود . يون ( +Ag ) بي‌رنگ است , ليكن يكسري ازتركيبات نقره بدليل نفوذ بقيه اجزاي تشكيل دهنده ساختماني رنگينند . مي بايست اعتنا داشت كه اكسيژن در توا‌ن حيرت انگيزي در نقطه ذوب نقره به ميزان 20 نصيب حجمي از اكسيژن در يك بخش حجمي نقره حل مي شود . بعد از سرد كردن مايع متبوع هم اكسيژن به ميزان75 % نصيب ( از لحاظ حجمي ) در نقره باقي ميماند . - تجزيه و شناسايي نقره محلولهاي دربردارنده يون نقره را مي‌توان به سادگي تشكيل رسوب كلريد نقرهبوسيله ارتقاء اسيد كلريدريك , شناسايي كرد . اين رسوب را مي‌توان از رسوبهاي سرب وجيوه يك ظرفيتي , به وسيله توان حل شدن آن درهنگام اضافه كردن هيدروكسيد آمونيوم مازاد وايجاد رسوب دوباره با اضافه كردن اسيد نيتريك متمايز نمود . مضافا تجزيه وزني بوسيلهكلريد نقره يا اين كه برميد نقره كه به سادگي قابل رسوب دادن , كم آب كردن و توزين مي باشند , ميسر است . همينطور مي‌توان يون نقره را توسط فعاليت الكتروليز به نقره فلزي احياو به‌اين روش توزين نمود . از محلول تيوسيانات پتاسيم استاندارد شده هم مي‌توان برايتجزيه حجمي نقره استفاده كرد . - تركيبات نقره نقره در تركيباتش اكثرا بصورت يك ظرفيتي است . ليكن اكسيد , فلوئوريد وسولفيد دو ظرفيتي نقره هم مراعات شده‌است . تني چند از تركيبات با اهميت نقره عبارتند از : - نيترات نقره ( AgNO _ 3 ) : تركيبي بي‌رنگ , فراوان محلول , اصولا سمي و به آساني به نقره فلزياحيا ميگردد و از آن در تهيه و تنظيم تركيبات نقره , آئينه هاي نقره , جوهرها استفاده ميشود . - هيدروكسيد دي آمين نقره Ag ( NH _ 3 ) _ 2]OH] : تركيبكوئورديناسيوني محلول در آب كه توسط اضافه كردن هيدروكسيد آمونيوم به محلولهاياملاح نقره , تشكيل مي شود . اين ادغام در اثر ماندن تشكيل ادغام فراوان منفجره نقره فولمينات شده را مي دهد . - سيانيد نقره ( AgCN ) : مورد مصرف توسط سيانيد سديم يا اين كه پتاسيم مازاد در آبكاري براي تشكيل يون هاي كمپلكس - Ag ( CN ) _ 2و - - Ag ( CN ) _ 3كه به فلز نقره احيا ميشوند . - كلريد نقره ( AgCl ) : ادغام سپيد نامحلول كه در هيدروكسيد آمونيوم حل شده تشكيل يونهايكمپلكس +Ag ( NH _ 3 ) _ 2 ميدهد . در عكاسي و هم بعنوان صريح كننده يونيزاسيون براي اشعه هاي كيهاني , كاربرد دارااست . - برميد نقره ( AgBr ) : ادغام نامحلول رنگ زرد روشن كه نسبت به AgCl نامحلولتر است و بيشتر در عكاسي به مصرف ميرسد . - يديد نقره ( AgI ) : ادغام نامحلول زردرنگ و نامحلول خيس از AgBr است و براي تصحيح شرايط ابرها به مراد بارندگي ( Cloud Seading ) و در عكاسي كاربرد داراست . - سولفيد نقره ( Ag _ 2S ) : نامحلولترين نمك نقره , سياه رنگ و جزو مهم تشكيل دهنده تيرگي ظروف نقره مي باشد . - كمپلكس هاي نقره نقره يك ظرفيتي تعداد متعددي از تركيبات استوار كوئورديناسيوني تشكيلمي‌دهد . اين تركيبات اكثر زمان ها دو كوئوردينانسي بوده , دارنده دو تيم يوني يا اين كه مولكوليپيوسته به يك يون مركزي +Ag نظير Ag ( CN ) _ 2 هستند . كمپلكسهاي كوئورديناسي نظير - AgCl _ 3]2]

موضوع:
برچسب‌ها: ،

نظرات (0)
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
آواتار :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]